Categoría producto

Ku ts'áabal: Naja' ku 202, ma' táan. 10 ti', edificio u ti', k'íiwik u Binwang, Binwang Road, Yiwu, Zhejiang Provincia, China

Tel: (+ 86) 579-85367827

Fax: (+ 86) 579-85930755

Móvil: (+ 86) 15925970921

Ba'ax ka'anatako'ob:+ 86 15925970921

Skype: aoxiang52168

Correo electrónico: Perry@luckygoods.com.cn

ন্যাপকিন রিং

Linki abas kaambal ku Chúunul Linki abas kaambal anterior 1234 Linki abas kaambal uláak' U ts'ook linki abas kaambal 1/4
বিবাহের এবং আলংকারিক ন্যাপকিন রিং প্রদান করে, ইভিউ লাকি গুডস হandicডাক্স কোং, লিমিটেড সেরা চীন ন্যাপকিন রিং নির্মাতাদের মধ্যে একটি, আমাদের কারখানা তৈরির পাইকারি ন্যাপকিন রিংয়ে স্বাগতম।