Categoría producto

Ku ts'áabal: Naja' ku 202, ma' táan. 10 ti', edificio u ti', k'íiwik u Binwang, Binwang Road, Yiwu, Zhejiang Provincia, China

Tel: (+ 86) 579-85367827

Fax: (+ 86) 579-85930755

Móvil: (+ 86) 15925970921

Ba'ax ka'anatako'ob:+ 86 15925970921

Skype: aoxiang52168

Correo electrónico: Perry@luckygoods.com.cn

কৃত্রিম Flocking মশ

Linki abas kaambal ku Chúunul Linki abas kaambal anterior 12 Linki abas kaambal uláak' U ts'ook linki abas kaambal 1/2
বিবাহের এবং সজ্জিত কৃত্রিম flocking শোষক, Yiwu ভাগ্যবান গুডস হস্তশিল্প CO, লিমিটেড শ্রেষ্ঠ চীন কৃত্রিম flocking শস্যাগার নির্মাতারা এক, আমাদের শিল্প ফর্ম পাইকারি কৃত্রিম flocking মস স্বাগত জানাই।